Rychle najdi : vše () | byty (10) | rod. domy (8) | chaty, chalupy (9) | pozemky (13) | kom. nemovitosti (23) | na prodej (42) | pronájmy (21)

» Etický kodex

Etický kodex

Etický kodex realitní kanceláře Multicont reality
 Realitní kancelář hájí zájmy svého klienta jako své vlastní.
 Realitní kancelář neuvede klienta vědomě v omyl, nezamlčuje žádné skutečnosti týkající se obchodů, které sjednává.
 Realitní kancelář vždy jedná podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 Realitní kancelář volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
 Realitní kancelář koná vždy jen v tom rozsahu, jenž jí byl klientem svěřen.

 Realitní kancelář nepřekročí nikdy své kompetence plynoucí z pracovních popisů a činnosti a z pověření klienta.

 Realitní kancelář nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace poskytnuté klientem a to ani po ukončení spolupráce a chrání jeho osobní data.

 Realitní kancelář jedná vždy čestně a kvalifikovaným způsobem v souladu s dobrými mravy a zásadami

 Realitní kancelář svým chováním reprezentuje svoji značku , zvyšuje prestiž realitní kanceláře a profesionalitu obchodu s nemovitostmi.

 Realitní kancelář neustále zvyšuje svou odbornou kvalifikaci svých zástupců v zájmu dalšího zkvalitnění svých služeb klientům.
 Realitní kancelář reaguje na požadavky klienta bez prodlení a to i v případě zmeškání telefonického hovoru od klienta a okamžitě jak je to možné, klienta kontaktuje.
 Realitní kancelář úzkostlivě dodržuje svoji dochvilnost v setkávání s klienty.
 Realitní kancelář informuje předem klienty o všech aspektech budoucího obchodu, včetně oznamování výše zprostředkovatelských odměn

 


Datum aktualizace : 22.04.2011

  « Zpět | Zapamatovat tuto stránku | Mapa stránek  
  Přeložit stránku do jiného jazyka
anglicky německy španělsky francouzsky maďarsky polsky italsky holandsky rusky hezky česky